Krister Paris Foto: Andres Putting

Esiteks räägitakse autismi asemel pigem spektrihäirest, sest autismile viitavad tunnused ulatuvad seinast seina ning üht või teist nurka pidi puudutavad neist spektrit väga paljud. Autism kui diagnoos on samas lõplik. Tegemist on puudega, mida ei saa ravida, kuid millega on enamasti võimalik õppida elama.

Ilmselt on eestlaste hädad tingitud siiski pigem silmaklappidest ja ajaloost kui geneetilisest suutmatusest võõrast verd omaks võtta. Neile aga, keda muutused liiga teravalt kriibivad, üks hea nipp. Naeratage saabujatele! Kuri olla pole ratsionaalne, naeratus pigem taastoodab end.