Toomas Mattson Foto: Tiit Blaat

Nüüd on sama väidet korranud Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklis „Intensiivpõllumajandus rikub tervise ja looduse” (EPL 5.6) Tampere ülikooli doktorant Rea Raus.

Kinnitan, et riigikontroll ei ole 2015. aastal midagi sellist seiranud, ehk viitamine riigikontrolli seireandmetele või riigikontrolli auditiaruandele sellise info allikana on vale. Viimati käsitles riigikontroll eraldi taimse toidu ohutust 2009. aasta auditis ehk seitse aastat tagasi (ja need praegused levitatavad arvud ei pärine sealt). Palun mitte omistada eespool osutatud lauses toodud väidet riigikontrollile.