Enne Suurbritannia 23. juunil toimunud referendumit jagunes Euroopa Liit optimistideks ja pessimistideks. Pessimistid, kes moodustasid enamuse, nägid Brexitis määratut ohtu. Brittide otsus lahkuda tähendanuks nende meelest nn tsentrifugaaljõudude tugevnemist ja võinuks tähendada koguni Euroopa Liidu lõpu algust.

Vähemusse jäänud optimistid nägid selles võimalust. Brexiti põhjustatud šokk pidanuks ärgitama euroliitu veelgi sügavama integratsiooni poole – eriti neis valdkondades, mida Ühendkuningriik oli senini blokeerinud. Ent nii optimistid kui ka pessimistid olid ühel meelel, et kui Suurbritannia peaks tõesti lahkuma, tuleb EL-il sellele reageerida.


Avalehele
35 Kommentaari
Loe veel: