Foto on illustreeriv Foto: Rene Suurkaev

No mida säärase serviilse pugejalikkuse, -- nö igaks juhuks soovitatud -- peale kosta? Näiteks osutada kasvõi inimkonna ühele vanimale linnataolisele asulale, ca 7000 aastat eKr ehitatud Jeerikule (3000 -- 5000 inimest), mille elanikud pidasid muuhulgas ka sigu. Jeeriku ise asub muide praeguse Jeruusalemma lähedal. Tõsi küll, ei ole midagi kindlat teada tolleaegsete linlaste etnilisest päritolust; suurima tõenäosusega ei olnud nad araablaste ja juutide järeltulijad.

Pealegi ei varja paljud judaistid ega moslemid oma vastumeelsust näiteks sea kui ebapuhta looma ning sealiha suhtes, pööramata sealjuures erilist tähelepanu näiteks sakslaste või hiinlaste võimalikule solvumisele. Ennast ideoloogiliselt tsenseerima nüüd sellepärast küll ei hakata!

Kuid vastaval hoiakul on veel laiemgi tähendus. Kui ca paarikümne aasta eest põletas rühm radikaalseid ortodokseid juudiusulisi ekstremiste Iisraelis avalikult suure hulga Uue Testamendi eksemplare, siis kohalikus ja Lääne pressis kirjutati sellest vandalismiaktist kui tavalisest korrarikkumisest mõnevõrra hälbivast huligaansusest; loomulikult ei järgnenud säärasele teole mingit tõsist vastuaktsiooni.

Veel üks näide: Lähis ja Kesk-Ida ajalehtedes avaldatakse aga päris sageli just nimelt kristlust kui religiooni halvustavaid või lausa mõnitavaid karikatuure ja nood ei ole tekitanud kohalikes ühiskondades arvestatavat vastuseisu islami järgijate seas.

Lisada võiks veel arvukaid teateid kristlaste diskrimineerisest ja piinamistest mitmetes moslemi riikides, mida Läänemade meedia kajastab reeglina üllatavalt pealiskaudselt ning tihtipeale lausa tuimalt. Huvitav küll, miks?