Palgalõhe meeleavaldus Tammsaare pargis Foto: Andres Putting

See teema väärib süvenemist juba seetõttu, et mõju on väga suur – palgaerinevus mõjutab üldist ühiskondlikku toimetulekut, pensione, üksikemadega peredes ka laste heaolu. Tööandjate jaoks mõjutab see töömotivatsiooni ning ühiskonna jaoks sotsiaaltoetuste maksmise vajadust. Ehk – pihta saavad kõik.

Praegu on maailma meedia vallutanud Island, kes sellest aastast kehtestas suurematele kui 25 töötajaga asutustele ja ettevõtetele nõude teha oma naiste ja meeste palgaerinevustest samal tööl selgitus. Ja kui selgitust tehtud pole üle 100 töötajaga asutustes või ettevõtetes aasta lõpuks, siis võib selle eest trahvi saada.

Islandi palgalõhe on peaaegu samas suurusjärgus nagu Eestis ja püsinud muutumatuna nii avalikus sektoris kui ka eraettevõtluses. (Viimased andmed on meil 22 ja neil 17 protsenti, vaata Islandi statistikaameti infot siit ja Eesti andmeid siit.)

Nüüd sunnitakse suuri ameteid ja ettevõtteid vaatama, et kas sama töö tegijate palgaerinevused on põhjendatud (näiteks erineb kogemus või muud töötaja omadused) või on erinevus ikkagi sellest, et kellegi arvates peakski naine vähem palka saama.

« Avalehele 170 Kommentaari