Seefeldis toimunud „Aadrilaskmine" andis kindla teadmise, et doping on endiselt tipp-spordi lahutamatu osa. Kui varasemalt on antidopingu liikumine olnud suuresti spordi eneseregulatsiooni küsimus ja vähemalt dopingu kasutamine on kriminaalkorras karistatav väga vähestes riikides, siis Seefeldis toimunu on ka meil tõstatanud päevakorda mitmeid küsimusi ausa ja puhta spordi tagamise võimalustest. Üheks peamiseks arutluse all olevaks küsimuseks on saanud dopingupatuste sportlaste ning dopinguga erineval moel seotud isikute kriminaalkorras karistamine või selliste karistuste karmistamine.

Avalehele
45 Kommentaari
Loe veel: