Foto: Priit Simson

Sisse- ja väljahingatavast e-sigaretiaurust on leitud arvukalt mitmesuguseid aineid. Näiteks raskmetalle, nagu tina ja nikkel, aga ka formaldehüüdi ja atseetaldehüüdi, mis on mõlemad kantserogeenid. Lisaks sisaldavad e-sigarettide vedelikud nikotiini, mis tekitab sõltuvust, ja võivad seda sisaldada ka suuremas koguses kui tavasigaretid. Elektrooniliste sigarettide pikaajalise kasutamise mõju on teadmata. Seetõttu tuleb selle toote käsitlemisel ja mõjude hindamisel lähtuda ettevaatusprintsiibist.

Briti edusammudest

Suurbritannia suitsetamist piirava tegevuse ja saavutatud edusammudega on sotsiaalministeerium on hästi kursis. Ühendkuningriigis on juba kümme aastat tehtud aktiivselt tööd selle nimel, et vähendada suitsetajate arvu ja võidelda nikotiinisõltuvusega. Kahjude vähendamiseks hakati väga rangelt piirama avalikes kohtades suitsetamist, keelustati tubakatoodete väljapanek, kehtestati neile väga kõrged maksud ja standardiseeriti tubakatoodete pakendid, tõhustati ravisüsteemi ja tubakast loobumise nõustamist, panustati inimeste teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse ja tubakavaldkonna järelevalvesse.

Suitsetajate arv on langenud 15%-le täiskasvanud elanikkonnast just tänu eelnimetatud tubakatarbimist piiravate abinõude koostoimele. Alles kümme aastat pärast seda, kui hakati neid meetmeid rakendama, on jõutud kahjude vähendamise selle etapini, kus räägitakse erinevatest nikotiini sisaldavate toodete kasutamisest, et leida lahendusi allesjäänud suitsetajatega tegelemiseks. Seega on väär e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu arusaam, et Ühendkuningriigis võideldakse suitsetamise vastu peamiselt just e-sigareti abil.

Rohelisest raamatust ja kaasamisest

Avalehele
44 Kommentaari
Loe veel: