Kõik märgid näitavad, et rändepoliitika võiks olla tänavuste parlamendivalimiste jaoks oluline teema. Majandus kasvab, tootmine ka. Ettevõtjad vajavad hädasti rohkem töökäsi, täitmist ootab ligi 11 000 töökohta ja tööpuudus on rekordväike. Sisserände piirarv – 1315 inimest aastas – piirab töörännet märkimisväärselt ja ettevõtjad on juba aastaid taotlenud, et süsteemi muudetaks.

Ent tööd lõpetav riigikogu koosseis ei leidnud selleks poliitilist tahet. Avati küll mõningad leevendavad aknad. Sisserände piirarvus tehti kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide jaoks erandeid. Teiseks lihtsustati lühiajalist töötamist: nüüd saavad välismaalased väljaspool piirarvu Eestisse tööle tulla varasema kuue kuu asemel kuni aastaks ning seda võimalust kasutatakse aktiivselt.

Avalehele
110 Kommentaari
Loe veel: