Foto: Andres Putting

Nii mõnelegi võib tunduda, et tuleviku tööturust räägitakse tihtipeale hirmutamise võtmes. Robotid, töökohtade kaotamine, oskustööliste ülejääk, tuleviku tööturu totaalne muutumine – need teemad võivadki esialgu pelutada. On tõsi, et töö sisu hakkab suuresti muutuma, aga see ei vähenda inimeste rolli.

Lugedes OSKA raporti tuleviku universaalseid tulevikukompetentse, siis midagi erakordselt uut nendes ei ole. Seega usun, et ka mingit radikaalset nihet, et näiteks aastast 2025. muutub tuleviku tööturg kardinaalselt, ei tule. Muudatused toimuvad järk-järgult ning väga suur osa neist muutustest, on juba toimunud. Tuleviku tööjõuturg on juba käes, kõikjal meie ümber.

Tulevik on käes

Suurem muudatus selles suunas algas põlvkondade vahetumisega umbes 7 aastat tagasi. Edaspidi hakkavad muudatused küll kiiremini toimuma, kuid mis suunas need muudatused liiguvad, näeme juba praegu. Ja mida me siis näeme?

« Avalehele 30 Kommentaari