Foto: Ester Vaitmaa

Üks peamisi põhjusi, miks eksperdid tegid ettepaneku koolipäevade algusaega hilisemaks nihutada, on see, et meie lapsed ja noored magavad liiga vähe. 2013/2014. õppeaastal tehtud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) andmetel magab ligi 40% 15-aastasi noori koolipäevadel alla soovitusliku määra ehk vähem kui 7,5 tundi.

Sama uuringu andmetest on ka näha, et need lapsed, kes magavad vähem, hindavad oma tervist kehvemaks, nende õppeedukus on kehvem, nad tegelevad vähem spordiga ning nende hulgas on vähem neid, kes pole kunagi alkoholi tarvitanud. Vähene uni mõjutab laste vaimset ja füüsilist tervist, on seotud suurenenud haigestumise riskiga mitmesse kroonilisse haigusse ning on ka üheks võimalikuks ülekaalu tekke riskiteguriks.

Nutiseade pole ainus põhjus

Kui mõelda sellele, miks meie lapsed ja noored piisavalt ei maga, siis ühelt poolt saab kindlasti esile tuua õhtusel ja öisel ajal nutiseadmete ja muude ekraanide kasutamise, aga põhjuseid on ka teisi. Teadlased on avastanud, et ka ilma nutiseadmeteta on teismeliste ööpäevarütm hormonaalsetest muutustest tulenevalt hilisem. Seega võib ka siis, kui noor hoidub nutiseadmete kasutamisest, juhtuda, et ei õnnestu uinuda nii vara, kui sooviks.

Avalehele
72 Kommentaari
Loe veel: