Öömelu Tallinna vanalinnas Karja tänaval Foto: Martin Dremljuga

Üks põhjus selleks on asjaolu, et kohalikul tasandil on mitmeid teemasid, mis on noortele olulised ning mille arutamisel on oluline kuulata ka noorte arvamust. Olgu nendeks siis näiteks kohalik ühistransport või erinevad spordi- ja vaba aja veetmise võimalused. Seega on oluline, et tulevases linnavolikogus oleks esindatud ka noorte hääl.

Rääkides konkreetsetest noori puudutavatest küsimustest, tuleb mõttesse kaks peamist teemat, mis muudaksid linna noortepärasemaks: aktiivse linnaruumi loomine ning ööelu edendamine. Linnaruum peaks olema rohkemat kui pelgalt auto ja bussi transiitkoridor. Niisamuti on ööelu ühe elava linna, eriti pealinna normaalne osa, ning selle asemel, et mõelda selle piiramisele, tuleks pakkuda lahendusi selle arendamiseks.

Linnaruum inimestele

Nagu ütleb vanasõna “Mida külvad, seda lõikad”, siis aktiivset eluviisi soodustav linnaruum hoiab ning toob juurde teotahtelisi ja õnnelikke inimesi. Seda eriti võrreldes asumiga, kus inimesed käivad pelgalt tööl ja koolis. Aktiivse linnakeskkonna tähtis osa on, et linnaruum ei oleks suunatud ainult autodele, vaid linnas oleks mugav liikuda nii jala kui näiteks jalgrattaga.

Praegune olukord on aga risti vastupidine. Näiteks rattateede võrgustik on hetkel tükeldatud ega toimi tervikuna. Vaja on välja ehitada ühendatud jalgrattateede võrgustik, et noored saaksid igapäevaselt kasutada jalgratast kui transpordivahendit ning ei peaks seejuures kartma auto alla jäämist või jalakäijatele otsa sõitmist.

See on üks viis linnaelu elavamaks muutmiseks, niisamuti nagu seda on välijõusaalides treenivad sportlased ja linnasüdames ekstreemsporti harrastavad noored. Tallinn kui Eesti visiitkaart ei tohi jääda halliks massiks. Näitame, et tegu on aktiivse ja positiivse linnaga.

Aktiivne ööelu öölinnapea käe all

Aktiivne ööelu on noorusliku linna üks osa. Normaalses pealinnas ei panda kell 22 tulesid kustu ega öelda, et nüüd on öörahu. Normaalne pealinn elab 24/7. Selle asemel, et mõelda, kuidas ööelu piirata ning kulutada ressursse meelelahutusasutustega kohtus vaidlemisele, oleks kordades targem kulutada aega ja raha aktiivse ööelu arendamisele, ning seejuures öösiti turvalisuse ja korra tagamisele.
Üheks lahenduseks oleks siinjuures koos ettevõtjate ja asumiseltsidega öölinnapea valimine. Just öölinnapea ülesandeks on hoolitseda öise linnaelu mitmekülgsuse ja turvalisuse eest. Selle alla käib ka öötranspordi korraldamine, et tagada turvaline kodutee ka peale südaööd.