Tasuta kõrghariduse kehtestamine oli omal ajal asjakohane. Tagati võrdsem juurdepääs kõrgharidusele, kadus üliõpilaste eristamine tasuliste ja tasuta õppekohtade alusel ning vähenes kõrghariduse killustatus. 7 aastat hiljem võib väita, et õiglasem juurdepääs kõrgharidusele saavutati, kuid kas ja millises mahus seda hoida suudetakse, jäi analüüsimata. 
Täna tuleb vastata küsimusele, millised on vajalikud (finants)ressursid saavutatu hoidmiseks ja edendamiseks.