Rahvusvaheliste suhetega tegelejate ja sellest rääkijate arv on kohutavalt kasvanud. Paraku just teadmiste arvel ja rahvusvahelised suhted on üks konservatiivsemaid valdkondi, kus mujal mõeldavad reeglid lihtsalt ei kehti. Olen seoses USA-Venemaa tippkohtumistega meenutanud, kuidas Nikita Hruschov nurjas 1960.a. nelikkohtumise, sest seoses USA luurelennuki U2 allatulistamisega Nõukogu Liidu kohal nõudis ta president Eisenhowerilt kõigi ees esiteks vabandamist, teiseks lubadust, et rohkem ei tee ja kolmandaks süüdlaste karistamist. Ootamatusega rabatud teenekas väejuht ja riigimees oli nõus vaid lubaduse andmisega. See Nikitat ei rahuldanud ja nii tulidki veel Berliini müür, Kariibi kriis, veel ühe USA lennuki allatulistamine enne, kui n.ö. aru pähe tuli. Moskvale muidugi.

Avalehele
155 Kommentaari
Loe veel: