Teemaks mõistagi suhtumine ÜRO rändepaketi toetamisse, kus ühed näevad teiste ja rahva eksliku seisukoha taga „üle-euroopalist valeuudiste ja hirmutamise kampaaniat“, teised väidetavalt alanud Riigikogu valimiskampaaniast ajendatud „alatuid võtteid“, millega mõni osa Eesti välispoliitikast olla koguni „mutta tambitud.“


Avalehele
203 Kommentaari
Loe veel: