Nimelt tegin kongressi päeval Facebookis postituse, kus kirjeldasin paralleele pühakirja ja ÜRO ränderaamistiku mõistmise vahel. Siis tuli meelde, et Käis on omal ajal välja toonud vana ja uue kooli kümme käsku. Sellest inspireerituna tegin tänaseks Riigikogu istungiks poliitiku kümme käsku, möönan, et üsna subjektiivsed:

1. Otsuse langetamisel ÜRO ränderaamistiku kohta lähtu oma südametunnistusest

Avalehele
58 Kommentaari
Loe veel: