BIKERS PUB Foto: Rauno Volmar

Eesti rahvas ei ole vastutav endise liberaalist välisministri püüete eest silma paista või noore riigikogu liikme arvamuse eest, et meie liitlassõdurid, kes on tulnud meid siia kaitsma, peaksid rünnakute vältimiseks kogu aeg vormi kandma. Nende tegude ja sõnade taga on väike hulk inimesi, kellele on hoogu andnud ka konkreetsed inimesed, mitte kogu Eesti rahvas. Neid sõnu ja tegusid võib kahjuks leida kõigis Euroopa riikides, kuid sellisele mõttemaailmale ei ole meie seas kohta. Rassismil ei ole Eestis ega Euroopas kohta.

Kontrollitud immigratsioon ei ole rassism. Eesti on alati olnud konservatiivse sisserändepoliitikaga riik. Kuid need, kelle me oleme otsustanud võtta oma kaitse alla või need, kes on tulnud meid kaitsma, peavad saama koheldud väärikalt. Enesekindel, endast lugupidav inimene ei kiusa ja alanda teisi. Ebakindlus on see, mis paneb inimesi teisi alandama. Selleks, et varjata oma ebakindlust.

Jah, ka Eestis on rassiste. See tõsiasi on viimaseaja sündmuste taustal reljeefselt esile kerkinud ja sellel ei ole kohta meie väärtussüsteemis.

Tänaseks päevaks viibivad Eesti pinnal Ameerika väed ja varustus ning Eesti õhuruumi turvavad NATO liikmesriikide relvastatud hävitajad. Ameerika Ühendriikide president Obama ajal loodi Balti riikide jaoks ka väga konkreetsed NATO kaitseplaanid, mis lähevad käiku artikkel 5. rakendumisel.

Mida ma tahan öelda on see, et me oleme teinud pea kõik, mida me suudame, et tagada enda riigikaitse ning me peame seda kurssi sama tugevalt jätkama. Aga suurem riigikaitse ning inimeste heaolu on otseses korrelatsioonis sellega, kui turvaliselt ja hästi tunneb iga inimene end Eesti pinnal.

Minu jaoks on elementaarne, et olenemata inimese nahatoonist kedagi ei solvataks või rünnataks. Eestis elab väga erineva taustaga inimesi, kes õpivad, töötavad, või lihtsalt külastavad meid. Kui nad austavad meie tavasid ja kultuuriruumi, siis peame ka meie nendega viisakalt käituma. Ka Ameerika Ühendriikide sõjaväes, mis hetkel viibib Eesti pinnal, on palju erinevaid inimesi. Nii neil kui ka meil, kelle riiki nad kaitsevad, on kohustus tagada sõdurite heaolu, samamoodi nagu Eesti peab kaitsma enda sõdureid välismissioonidel.

Kui tahame, et me ei liiguks Venemaa elukeskkonna suunas, kus inimõigusi ei respekteerita ja soovime, et Eestis oleksid jätkuvalt NATO liitlasväed, välisettevõtted tuleksid siia ning turistid ja välisüliõpilased tunneks ennast Eestis hästi, siis me peame selle nimel ka ühiselt, enesekindlalt tegutsema.