Kaja Kallas, Reformi üldkogu Foto: Priit Simson

Esiteks: valimistele tulevikuteemadega
Muutunud töötamise viisid, praegune vananenud maksusüsteem ja koos sellega ka sotsiaaltagatiste süsteem, riigi vähesem sekkumine ettevõtjate ja kodanike ellu. Viimased neist – inimese enda suurem õigus oma elu üle otsustada – on olnud just Reformierakonna põhiväärtusteks. Neile tahab Kallas lisada tulevikuteemad, mis seostuvad paljuski tehnolooga arenguga. Kahtlemata olulised teemad, kuid kas juba 2019. aasta valimiste kontekstis? On küsitav, kui palju see võiks valimiste eel laiemaid masse köita, eriti kui Keskerakond valitsusparteina läheb kindlasti suurema rahalubamise teed. Samas on praeguse rahajagamise lepingus olnud alati ka klauslid, kus riik tahab inimeste eest valikuid ise teha.

Teiseks: sõltuvusnähud riigis ja riigil endal
Senine valitsus on peatset Euroopa Liidu toetuste vähenemise fakti nentides leidnud, et küll vaatame asjad üle, leiame vahendid, tuleme toime. Kaja Kallas nimetas sõltuvust EL-ist tõsiseks probleemiks ja avaldas muret, et kas riik ikka suudab ilma rahasüstideta kõike seda ülal pidada, mis praegu olemas on. Sarnaselt on Kaja Kallase arvates inimesed sõltuvuses riigi toetustest, kusjuures on toetuste saajaid, kes neid tegelikult ei vaja. Jällegi peaks siin aitama tehnoloogia riigil jõuda tõeliste abivajajateni. Kui aga neist sõltuvustest vabanemine tähendab paljudele inimestele kaotusi ja loobumisi, on raske näha Reformierakonda siit populaarsust juurde kogumas.

Kolmandaks: erakonna rahaline seis on nigel
Kallase kõne toon muutus mitu kraadi külmemaks kui ta nentis, et erakond on kõigi aegade halvimas rahalises seisus ja see on talle talumatu olukord. Uus esimees küll ütles, et almusi ta paluda ei taha, ent vihjas päris selgelt, et rahaline panustamine erakonna enda liikmete ja ka erakonna toel riigikokku saanute poolt on väiksem kui võiks olla. Eriti kontrastne oli Kallase hinnang rahalisele seisule võrreldes Hanno Pevkuri öelduga, kes küll möönis kehva seisu, kuid oli toonilt palju lootusrikkam.

Mida ei olnud?
Poliitikute puhul on väljaöeldu kõrval sama oluline ka see, mida ei öeldud. Neid asju oli samuti mitmeid, ennekõike jäi puudu konkreetsetest lahendustest.

Esiteks: erakonna sisesõja lahendus?
Kallas mainis vaid kahe lausega, et erakonna sisevõitlus ei näita Reformierakonda ühtse meeskonnana ja küsis, milleks seda siis teha. Aga kas vaid see kaotab sisemise võimuvõitluse, kui mõned inimesed mahuvad ühte saali vaid siis, kui eri pingiridades istuvad? Samuti ei kuulnud erakonna liikmed Kallaselt kiidusõnu Pevkurile ega tema tehtule erakonna juhina.

Teiseks: mis on keskne idee?
Kallas markeeris kõnes kolm väga suurt sõnatankerit – patriotism, vabadus, hoolivus – mis mahutavad endasse väga palju ja väga erinevaid arusaamu. Aga mis neist on Reformierakonna valimiseelse aasta kese? Kuidas see hakkab välja paistma?