AS EVR Cargo, Tapa Depood, uue värvitsehhi nurgakivi panek, vana depoo, Hiina vedurid Foto: Tiit Blaat

Eesti riigile kuuluva ettevõtte EVR Cargo plaan võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest vaguneid ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid Venemaal välja rentima, kõlab nii, nagu asuks see Eesti riigile kuuluv firma teises reaalsuses või siis on Eesti otsustanud, et 2014. aastal Venemaa poolt läbi viidud Krimmi annekteerimine ning sõda Ida-Ukrainas ja selle tagajärjel Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonid Venemaa suhtes ei loe enam midagi.

Nimelt võiksid ju Vene ettevõtted ise laenu võtta ja endale vajaminevaid vaguneid rahastada, kuid millegipärast seda nad ei tee. Ja sellel on kaks peamist põhjust — sanktsioonide tõttu Vene ettevõtted ja seal hulgas pangad Euroopa, USA ja teiste lääneriikide pankadest ise laenu ei saa ning teiseks on vagunite renditurg Venemaal, arvestades üldist majanduse ebastabiilsust, väga riskantne.

Seega kasutab Venemaa EVR Cargot sisuliselt EL-i sanktsioonide murdjana, et saada rahastust uute vagunite jaoks.

Eesti on seni pidanud Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone oluliseks kuni sõda Ukrainas on lõppenud ning Venemaa on asunud täitma Minski kokkuleppeid. Seda pole aga paraku juhtunud ning iga päev hukkuvad ukrainlased Ida-Ukrainas. Seega ei ole aktsepteeritav, et Eesti riigile kuuluv ja poliitilise juhtimise all olev EVR Cargo läheb Eesti riigi sõnu ja tegusid sanktsioonide osas lahku rebima.

Lisaks ei tohi Eesti riigile kuuluv ettevõte minna nii riskantsele turule. Kusjuures need riskid on osaliselt suured just sellesama Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas.

Kõike seda arvestades tuleks EVR Cargo ainuaktsionäril ehk majandus- ja kommunikatsiooniministril Simsonil koos rahandusministri Tõnistega see plaan lõpetada, et Eesti siirus Euroopa ühtse Venemaa-poliitika osas kahtluse alla ei satuks.