Urmas Paet Foto: Fred MARVAUX, Euroopa Parlament

Eestit viimati 2016. aasta lõpus külastanud McCain oli USA poliitikas inimene, kellele polnud vaja kunagi seletada Eesti ja Euroopa julgeolekualaseid muresid, sest ta teadis neid, oli alati põhimõttelistel seisukohtadel, mis tuginesid vabaduse, demokraatia ja õigusriigi hoidmisele ja tugevdamisele.

Tal polnud illusioone autoritaarsete režiimide ja nende liidrite suhtes. Seetõttu pidas ta oluliseks NATO riikide tihedat koostööd ja kaitsevõimekuse tugevdamist ning tuge nendele riikidele, kes olid sattunud ebaõiglase rünnaku ja surve alla. Värskelt tuli see eriti esile viimasel ajal, kui president Trump hakkas välja saatma segaseid signaale nii koostöö suunal Euroopaga kui väljendama soovmõtlemist Venemaa, Põhja-Korea ja teiste autoritaarsete riikide suhtes.

McCain oli USA tipp-poliitikas aastakümneid ja tema mõju USA julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitikale oli suur. Ja see mõju põhineski selgetel väärtuspõhistel seisukohtadel, mis tähtsustasid vabadust ja demokraatiat. Ta oli üks väheseid, kes oli valmis riske vabale maailmale nimetama õige nimega ning ka lahendusi pakkuma nende leevendamiseks.

McCaini lahkumine on suur kaotus sellele osale maailmast, kes neid väärtusi hindab. Tema lahkumine on suur kaotus Eestile. Me oleme jäänud ilma inimesest, kes sai aru Eesti keerulisest minevikust ja toetas meid vabadusele põhineva tuleviku kujundamisel. Maailm on jäänud ilma inimesest, kes teadis täpselt, mis on vabaduse ja demokraatia hind.