Kui lühidalt kokku võtta, siis seisnesid Euroopa Komisjoni ettepanekud võrreldes praeguse eelarveperioodiga selles, et kärpida tuleb põllumajandustoetusi, mis on praegu ca 40% ELi kogu eelarvemahust, suurendada tuleb kulutusi ELi piirivalvele ning esmakordselt tõsiselt ka kaitsevaldkonnale, samuti teadusuuringutele ning noortele.

Avalehele
27 Kommentaari
Loe veel: