Nad kehtivad kõigile ja igal pool, hoolimata sellest, kas nad on kirja pandud või mitte, kas on maailma- või tavaline päev. Keegi ei leiutanud ega avastanud inimõigusi 1948. aastal, kui inimõiguste ülddeklaratsioon sai heakskiidu, ega isegi mitte näiteks 1215. aastal kuulsa Magna Carta avaldamisega.

Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse on Eesti välispoliitika prioriteet. Keskendume valdkondadele, milles tunneme, et suudame reaalselt midagi ära teha. Praegu on inimõigused Eesti välispoliitikas kõrgendatud tähelepanu all, sest aastatel 2013–2015 kuulub Eesti ÜRO inimõiguste nõukogusse.

Avalehele
28 Kommentaari
Loe veel: