Aljaksandr Lukašenka Foto: Pool, REUTERS

Poliitiliste oponentide tagasikiusamise, ajakirjanike ning demokraatiat nõudvate inimeste vahistamise ning võimupoolse surve tingimused riivavad olemuslikult seda, mida mõistetakse vabade valimiste all. Rahvusvaheline üldsus ei käsitlenud ka Valgevene 2015. aasta valimisi demokraatlike ja vabadena.

Ma pean tähtsaks viivitamatult poliitilistel motiividel vahistatud isikute vabastamist ning vägivalla vältimist rahumeelsete protestijate suhtes.

Arvestades Venemaa viimase aja poliitilist survet ja manipulatsioone, et haaret Valgevene suhtes tugevdada, tuleb rõhutada toetust Valgevene riigi iseseisvusele ja suveräänsusele. Meie vaate, nagu ka kogu Euroopa Liidu seisukohalt, on esmane poliitiliste repressioonide lõpetamine ning vabade valimiste võimaldamine.

Jälgime väga tähelepanelikult Valgevenes toimuvat ning arutan seda kindlasti teisipäeval Balti, Poola ja Soome välisministritega