Foto: Andres Putting

Zatulin põhjendab oma ettepanekut välismaal elavate Venemaa kodanike huvide kaitsmisega. Ometi ei keela ka praegu keegi välismaal elavatel Vene kodanikest vanematel avaldada soovi, et nende laps saaks nendega sama kodakondsuse. Niisiis tähendab selline lihtsustamine ennekõike seda, et ühelt välismaal elava lapse vanemalt võetakse sisuliselt otsustusõigus. Näiteks kui venelasest ema tahab anda oma lapsele Venemaa kodakondsuse, saab ta seda teha ka siis, kui eestlasest isa pole sellega nõus. Rääkimata lapse enda arvamuse küsimisest – seda võimalust ei ole seaduseelnõus isegi mainitud.

Üks vanem eelisseisundis

Mida seaduseelnõu juriidiliste formaalsuste lihtsustamise kohta ka ei ütleks, tegelikult tähendaks seaduse jõustumine täpselt vastupidist: Venemaa suhete halvenemist naaberriikidega, kus elab hulganisti segaperekondi. Näiteks ei luba Eesti topeltkodakondsust, kuid segaperekonnad saavad ise valida, kumma passi nad oma lapsele taotlevad. Venemaa uus seadus asetab aga Vene kodanikust vanema eelisseisundisse, lubades tal valida lapse kodakondsuse ainuisikuliselt.

« Avalehele 132 Kommentaari