Ken-Marti Vaher Foto: Rauno Volmar

vaher: "Eesti julgeolekuametniku röövimine Eesti pinnalt Vene eriteenistuse on tähenduslik pretsedent. Kas see on esimene samm Venemaa provokatiivse tegevuse jadas või pigem piiriülene üksikjuhtum, milles põrkusid kahe riigi julgeolekuasutuste erinevad huvid, näitab lähitulevik.

Ametlikud versioonid juhtunust on täiesti erinevad: Kapo on piiritlenud juhtumi ohtliku salakaubaveo ja korruptsioonikuriteo tõkestamisega, Vene pool räägib aga Eston Kohveri väidetavast luuretegevusest. Lahknevad ka väited Kohvrilt konfiskeeritud esemete ja eritehnika kohta. Näib, et kapo tugevad sammud kuritegevuse tõkestamisel on pannud kellegi valulikult vähkrema.

Kuigi infot ei saagi selliste varjatud juhtumite kohta olla kunagi piisavalt, on üks versioone, et kapo ametnikud võisid olla jälil kuriteol, mis puudutas osaliselt ka meie idanaabri eriteenistuse liikmeid. Selle võimalikuks summutamiseks rööviti Eston Kohver ja hiljem mõeldi välja nn legend, millel on tegelikkusega vähe pistmist. Vene pool peab nüüd kaine peaga hindama oma toore käitumise tagajärgi ja mõistma seda, mis tuleneb tungimisest suveräänse riigi ja sealhulgas ka EL ning NATO territooriumile. Lihtsalt lahendust selle juhtumile on raske loota.

Lisaks muule on see juhtum üks kinnitus sellest, et Eesti idapiiri väljaehitamine peaks olema lähiaastate üks selgeid ülesandeid. Nn rohelisel piiril ehk märgistamata piiriga metsatukas toimunud kapo ametniku rööv annab täna Vene-poolel võimaluse hämada selle kohta, kas asi toimus Eesti või Vene poolel.

Ka salakaubavedu, mille tõkestamisega ametnik Kohver tegeles, jääks selge piiritara olemasolul märgatavalt vähemaks. Olen käinud tutvumas sarnase piiritaraga näiteks Kreeka-Türgi piiril (ka seal on tegemist Euroopa Liidu välispiiriga), mis hoiab ära salakaubaveo ja inimkaubanduse katseid ning eraldab selgelt mõlema riigi territooriumid".