Valga korterelamud Foto: Marko Nõmmik

Valga linnal on peale Pedeli jõe baasil moodustatud puhkeala veel teinegi, Tambre oja baasil moodustatud paisjärv. Möödunud aastal tekkis järve puhketsooni alale eramu ehitus, sulgedes juurdepääsu järveäärsele alale. Kuna toimuv puudutab kogu linna puhkajate heaolu, palusin Valgamaalase toimetusel saada toimuvas selgust. Mõne aja möödudes pöördusin uuesti toimetaja poole. Vastus oli üllatav: reporterid käisid olukorraga tutvumas, kuid midagi probleemset ajalehes avaldamiseks ei leitud!