Niivõrd otseselt meie keskkonda ja loodust mõjutav otsus, sisuliselt Eesti riigi strateegiline otsus ei tohi aga sõltuda ühegi ministri ega ka valitsuse suvast. Kuna sellise tegevuse negatiivsed küljed kaaluvad selgelt üle positiivsed, saab eesmärk olla üks - välistada siseriiklikust tariifist toetatava puidu põletamine Narva hiidahjudes. Seetõttu jõudis sotsiaaldemokraatide survel elektrituru seadusesse muudatusettepanek, mis lõpetab edaspidi puidu massilise elektrijaamade ahju ajamise, nagu seda tehti ajal, mil majandusministriks oli Juhan Parts. Eelnõu ise tuleb riigikogu suurde saali uue nädala kolmapäeval.
Suutsime IRLi esialgsest vastuseisust hoolimata leppida kokku muudatuses, mis võimaldab teoorias puitu energiaks kasutada üksnes statistikakaubanduse raames. See tähendab, et iga sellise tehingu ja tihumeetri puhul on vaja valitsuse otsust, millele eelneb põhjalik analüüs, millist mõju avaldab energia tootmiseks vajaliku biomassi hankimine Eesti puiduturule. 

Avalehele
23 Kommentaari
Loe veel: