Talviste vs Muuli kohtuasi Foto: Andres Putting

Kuid keegi neist ei saa sellise avaldusega välja tulla, sest nad tahavad oma ametikohal edasi töötada ja minna eripensionile, kui aeg saabub. Selliseid avaldusi saavadki teha ainult need, kes on oma töölt lahkunud või kavatsevad seda peatselt teha.

Ilmselgelt toob käesolev vastus palju tulist sütt ka minu pea kohale, kuid ma ei saa mitte vaiki olla ja tegeliku olukorra materdamist vaikides pealt kuulata.

Süsteem ongi mäda

Kohtunik, kes on oma tööd teinud 24 aastat, on kindlasti kogenud ja tunneb süsteemi läbi ja lõhki ning arvamus, et tegemist on ekskohtuniku isikliku kättemaksuga, on väär. Tegelikult toimibki kogu süsteem just nii, nagu Leo Kunman kirjeldas.

On igati loogiline, et justiitsminister, Riigikohtu esimees ja peaprokurör võtsid sellise artikli peale teravalt sõna. Ja mida nad muud oleksidki saanud teha? Kui nad oleksid vaikinud, oleks üldsus leidnud, et ju siis on süüdistused tõesed, sest keegi ei reageeri. Rääkimata veel avalikust tunnistamisest, et jah, vahest on nii olnud küll.

Kuidas toimub isiku ülekuulamine kriminaalmenetluses? Kui kahtlustatav on kinni peetud, siis kõigepealt räägivad temaga operatiivtöötajad ehk meie keeli „ooperid”. Nende ülesanne on ära kasutada isiku käeraudadest ja kinnipidamisest tekkinud šokiseisundit ja teada saada võimalikult palju infot – isikute ring, nimed ja kontaktid, käsuahel, kust midagi tuli, kellele edasi saadetakse, kes on organisaatorid jne. Tihti antakse kinnipeetavale täiesti absurdseid lubadusi, näiteks kui sa annad meile vajaliku infot, siis me laseme su vabadusse või sa saad osaliselt tingimisi karistuse või lõpetatakse kriminaalasi sinu suhtes üldse ära.

Avalehele
343 Kommentaari
Loe veel: