Portaalis Sputnik kinnitatakse, et memoriaali nimetus „moonutab ajalugu ja räägib vastu tervele mõistusele, sest kommunism on õpetus, utoopiline idee, unistus”. Selle teesi tõestuseks tuuakse nõukogude ajal NLKP ajaloo teaduste kandidaadi kraadi saanud, aga nüüd filosoofiadoktorina esitletava Rafik Grigorjani arvamus. Oma dissertatsioonis ülistas Grigorjan Eesti kommunistliku partei tegevust kõrghariduse arendamisel aastatel 1944–1951. Grigorjan, kes on praegu Eestimaa Vähemusrahvuste Esindajate Koja esimees, ütles Sputnikule: „Ühekülgne lähenemine sellele probleemile võib luua tekitada vale illusiooni, et kõiges on süüdi kommunistlik idee, mitte võimusüsteem.”

Avalehele
315 Kommentaari
Loe veel: