Venekeelsetest Eesti poliitikutest sõnastas selle reegli teistest paremini Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, kes peaaegu iga kord kommenteerib avalikult mitte üksnes enda, vaid ka oma vastaste meedias mainimist.

Näiteks hakkas Toom kaitsma oma nõunikku Margarita Kornõševat, kes ühes oma kirjutises vaimustus Pihkva dessantväelaste oskustest. Tasub meenutada, et needsamad dessantväelased on demonstreerinud oma oskusi mitte üksnes Tšetšeenias, vaid ka Ukrainas.

Avalehele
35 Kommentaari
Loe veel: