20 aastat tagasi juunis loodi valitsuse esimene kriisikomisjon. Kogu selle aja komisjoni juures olnud Jaan Tross räägib, mis on aastatega muutunud.

Kuidas loodi pärast Eesti taasiseseisvumist uus kriisireguleerimise süsteem? Esialgu toimiti veel vana nõukogudeaegse süsteemi järgi.

See süsteem kehtis mõnda aega, sest vana polnud veel lammutatud. Viimase seadusena enne uut põhiseadust võeti vastu kodanikukaitse seadus, milles olid kriisireguleerimise süsteemi üldpõhimõtted.

Kriisikomisjon kasvas välja USA välisministeeriumi ning FBI ja kaitseministeeriumi 1992. aastal Eestis korraldatud terrorismivastase võitluse abiprogrammist. Tol ajal ei tahetud sõnal „kriis" lasta välja paista. See võis tekitada valesid arusaamu. Seetõttu nimetati komisjoni ka infogrupiks.

Loe edasi, milleks valmistuvad kriisikomisjoni liikmed tulevikus.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: