Rauno Volmar

Kui kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osales 324 valimisliitu, siis tänase päeva seisuga on komisjonile laekunud 277 valimiskampaania rahastamise aruannet.

Riigikogu pressitalituse teatel selgus läbivaadatud aruannetest, et mitmel juhul on valimisliite toetanud juriidilised isikud, mis pole kooskõlas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega.

Komisjon juhtis konkreetsete valimisliitude tähelepanu nimetatud puudusele ja andis suunise, et valimisliitudel tuleb juriidilistele isikule tagastada nende poolt tehtud annetused ning ühtlasi esitada komisjonile uus korrigeeritud aruanne.

Erikomisjon on valla/linna valimiskomisjonide vahendusel pöördunud aruande esitamata jätnud valimisliitude volitatud esindajate poole varasemalt 24. novembril ja 1. detsembril ning neile seadusega pandud kohustust meelde tuletanud.