Rauno Volmar

Abiministri ülesandeks on juhtida ministrilt saadud volituste piires ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates küsimustes poliitika kujundamisega tegelevaid struktuuriüksusi, korraldada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täita muid ministri antud ülesandeid. Abiministrina saavad Piisangi valdkondadeks haridus- ja teadusministeeriumis üld- ja kutsehariduse ning ministeeriumi hallatavate asutuste arendamise ja korraldamise küsimused.

Piisang on tööalases karjääris töötanud haridussüsteemi erinevatel astmetel, olles õpetaja, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse juht ning haridusjuht linnaosavalitsuse ja kogu linna tasemel. Ka oli Piisang tegev mitmete asutuste arengu ja kvaliteedi tagamise küsimustega eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse arendusjuhina.