Päästetööde juhi Mati Raidma sõnul võimaldas jahe ja tuulevaikne öö tegeleda põlenguala peerimeetri kindlustamisega ning hinnanguliselt 60 % sellest on varustatud ka voolikuliinidega. Kokku on paigaldatud 11 kilomeetrit magistraalliini, mis peaks tagama veevarustuse enamikus olulistes töösektorites, teatas päästeamet.

Öösel oli kustutustöödega hõivatud 106 inimest. Hommikul kell 8 alustas tööd Läti kaitsejõudude helikopter. Tööpiirkonda on jõudnud ka Soome päästemeeskonna liikmed.

Eile korraldasid kohalikud vallajuhid koostöös politsei ja piirivalvega inimeste informeerimist põlengualast lõunas asuvas Keetsemani aianduskooperatiivis. Inimestel paluti oma majapidamistest ajutiselt lahkuda, sest tuul kandis põlengualalt sinna väga paksu ja tihedat suitsu, milles viibimine pika aja vältel võinuks olla tervistkahjustav.

Kuna enamik selles piirkonnas viibinud inimestest olid suvitajad, siis lahkusid nad iseseisvalt oma transpordiga ning üldiseks evakuatsiooniks puudus vajadus.

12. juulil teatati metsapõlengul Ida-Virumaal Illuka vallas Agusalus, kus põlengu pindalaks hinnati ca 35 ha. Tuule tugevuse ja suuna äkilise muutuse tõttu, väljus tulekahju 15.juuuli õhtupoolikul kontrolli alt ning levis mitmete erinevate suurusega tulekolletena hinnanguliselt 1000 hektarile.

15.juuli hilisõhtul esitas päästeameti peadirektor Mati Raidma päästeameti riikidevaheliste bilateraalsete lepingute raames abipalved Soome ja Läti päästeteenistustele, kaasamaks kustutustöödele helikoptereid.

Samal ööl aktiveeris päästeamet ka Eesti rahvusvahelise päästemeeskonna meditsiini-, logistika- ning otsingu ja päästerühma, mis tegelevad meditsiiniteenistuse ning kustutustööde logistika ja üldkorralduslike küsimuste lahendamisega.