Kultuuriminister Urve Tiidus Foto: Vallo Kruuser

Ehkki ajakirjanike liit oli 1925. aastal kultuurkapitali loojate hulgas ja sai ka sihtkapitali, jäeti ajakirjanikud 1994. aastal kulka taastamise käigus loometöötajate hulgast välja.

Konverents otsis vastust küsimustele, kas ajakirjanik on tükitööline või loomeinimene ja kas ajakirjanduse sihtkapital on ajalooline õigus, mis vajab taastamist. Kapitali vajaduse näiteks toodi Tarmo Vahteri raamat „Vaba riigi tulek. 1991”. Selle kirjutamine oli võimalik üksnes tänu kulka eraldatud Juhan Peegli stipendiumi nimelisele ühekordsele toetusele.

Ajakirjaniku käsitlemist loomeinimesena ja seeläbi sihtkapitali taastamist pooldasid peale ajakirjanike liidu ka teadusajakirjanike seltsi, noorte ajakirjanike seltsi ja spordiajakirjanike seltsi esindajad ning Tallinna ja Tartu ülikooli meediaõppejõud.

Sõna võtnud kultuuriminister Urve Tiidus ei välistanud koostöö ja arutelude jätkumist. Ajakirjanike liidu juht Peeter Ernits nentis, et tugeva poolehoiu saanud ideega tuleb edasi töötada riigikogu suunal.