jupiterimages.com

Selliseid kuritegusid on ette tulnud nii Rakvere linnas kui ka mujal Lääne-Virumaa valdades. Osades kriminaalasjades on menetlus tänaseks lõpule viidud ja isikud röövimissüüdistusega kohtu ette saadetud. Osasid ootab kohtutee õige varsti. Kuritegude toimepanijateks on peamiselt olnud alaealised noormehed, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Näiteks röövisid kaks alaealist poissi (15- ja 16-aastane) Kadrinas septembri viimasel nädalal keskealiselt naiselt raha saamiseks käekoti. Pärast koolipäeva valla vahel jalutanud poisid leppisid omavahel kokku, et käekoti röövi paneb toime noorem. Vähem kui kaks kuud röövi toimepanemisest tuleb poistel kohtus oma tegude kohta selgitusi anda. Prokuratuur süüdistab vanemat röövimisele kaasaaitamises, nooremat röövi toimepanemises.

Üsna pea võtab prokurör vastu menetlusotsuse 14- ja 15-aastase poisi osas, kes 16. novembril panid Rakveres Kastani puiesteel toime röövikatse. Nimelt üritasid nad parkimisplatsil vägivalda kasutades 59-aastaselt naiselt käekotti röövida. Kannatanu tõmmati pikali ja teda peksti jalgadega. Röövi ei õnnestunud neil lõpuni viia, kuna kannatanu hakkas vastu ja ei loovutanud oma käekotti. Politsei pidas poisid kinni kahe päeva jooksul ning üks neist viibib hetkel vahi all.

„Röövimine on raske kuritegu, mille eest on ettenähtud kahe- kuni viieteistkümneaastane vangistus. Politsei teeb omalt poolt kõik, et tagada selliste raskete isikuvastaste kuritegude kiire avastamine ja väljateenitud karistus teo toimepanijaile. Antud juhtumite puhul on tegemist alaealiste noorukitega, mistõttu on eriti oluline, et noortel ei tekiks karistamatuse tunnet ja nad annaksid endale aru, et igale kuriteole järgneb karistus, mis võib aga kaugemale tulevikku ette vaadates sulgeda mitmed uksed nii kõrgkoolivalikul kui ka töökohaotsingutel.“ ütles Ida politseiprefektuuri Rakvere politseiosakonna kriminaaltalituse komissar Kalmer Pere.

Peale vägivaldsete röövimiste on Rakveres toimunud ka mitmed käekoti varguse juhtumid. Kannatanuteks on põhiliselt keskealised ja vanemas eas naised. Selliste varguste laine tabas Rakvere linna selle aasta oktoobris-novembris. Politsei pidas novembri keskel kinni 16-aastase noormehe, keda saab seostada kaheksa käekoti varguse ja ühe röövimisega. Noormees on võetud vahi alla ning kriminaalasi tema suhtes on eeluurimise staadiumis.

„Viimaste kuude juhtumite puhul on kahtlustatavate näol olnud tegemist alaealiste noormeestega. Alaealiste poolt sooritatud kuritegude kiire menetlemine on olnud prokuratuuri ja politsei üheks ühisprioriteediks juba aastaid,“ kommenteeris Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo.