Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris noortest, kes ei õpi ega käi tööl. Neid on eri andmetel umbes 30 000. Probleemiga hakkas tegelema sotsiaalministeerium. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski plaan nägi ette eri registrite baasil välja töötada tehniline lahendus, mis kuvab kohalikele omavalitsustele mitteaktiivsete noorte nimekirja. Seepärast esitas sotsiaalministeerium andmekaitse inspektsioonile (AKI) arvamuse avaldamiseks maksukorralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu.

AKI ei nõustu, et eelnõuga kavandatavat tegevust saab paigutada tervise, kõlbluse, teiste isikute ja avaliku korra kaitse vajaduse alla. „Erinevalt nõukogude ajast ei ole mittetöötamine kõlblusvastane,” teatas inspektsioon.

Avalehele
198 Kommentaari
Loe veel: