Kristo Nurmis
Ressursside jaotamise seisukohast ei ole vahet kui palju üks konkreetne politseinik ühe vahetuse jooksul nn lisaraha teenib. Lõppsumma, mille maksumaksja kinni maksab, on igas kuus 4320 tundi pronkssõduri valvet, mis omakorda kokku on 24 inimese riiklik kuine tööajanorm. Kui need politseinikud suunataks samade ressursside eest liiklusesse korda tagama, oleks visuaalses pildis 24 tundi seitse päeva nädalas tänaval juures kuus korravalvurit ehk kolm kaheliikmelist patrulli.

Seaduse mõistes ei eksisteeri ka selliseid mõisteid nagu politseiniku põhitöö ja lisateenimine omast vabast ajast. Töö- ja puhkeajaseadus ütleb üheselt, et tööaeg on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile. Puhkeaeg on aeg, mis ei ole tööaeg. Politseiteenistuse seadus sätestab juhud, millal politseiametnik on kohustatud täitma asutuse juhi korraldust teha ületunnitööd ning vastavalt samale seadusele ei ole lubatud politseiametnikku rakendada ületunnitööle mitte 12, vaid maksimaalselt 8 tundi päevas, aasta jooksul kokku 300 tundi.

Vastavalt maitsele võib asju nimetada üht või teistpidi, kuid ilmselgelt on tegemist ressursi raiskamisega ajal, kui virisetakse just ressursi puudumise üle.

Robert Antropov