Jüri tervisekeskuse juhataja dr Riina Raudsik arvati arstide liidust volikogu pretsedenti loova otsusega välja. „Nagu eetikakomitee leidis, on tegemist arstieetika tõsise rikkumisega ja siis pole midagi parata. See on ainus viis, kuidas arstide liit saab reageerida,” ütles liidu president dr Lembi Aug.

„Eesti arstide liidu volikogu arvas Raudsiku liidu liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, kuna ta ei järgi oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit,” edastas arstide liit oma seisukoha. Liidu otsusel ei ole juriidilist jõudu, sest terviseameti meditsiinitöötajate registrist saab arsti kustutada ainult kohtuotsuse alusel või surma tõttu. Seega võib dr Raudsik endiselt arstina töötada. Tõsi, ametiliidust väljaheitmine on väga tõsine seisukohavõtt, kuna liitu kuulub enamik Eestis tegutsevaid arste. Liikmeid on 2700.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: