Rauno Volmar

Riigikohus leidis, et ringkonnakohus on asjast tõendeid hinnates oluliselt rikkunud kriminaalmenetluse seadust. Samuti ei ole ringkonnakohus küllaldase põhjalikkusega käsitlenud provokatsiooni olemust kuriteo matkimisel õigusorgani poolt.

Ringkonnakohus mõistis tubakaärimees Jegorovi õigeks altkäemaksu andmise süüdistuses, tuues põhjuseks kuriteo koosseisu puudumise.

14. mail mõistis linnakohus Jegorovi süüdi altkäemaksu andmises ja tõendi kunstlikus loomises ning karistas teda kolmeaastase vangistusega, millest reaalselt tuli kanda poolteist aastat. Ülejäänud poolteist aastat vangistust on tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Linnakohus mõistis Jegorovi süüdi selles, et ta 2003. aasta mais andis Janek Litovi vahendusel juriidiliste isikute maksuameti töötajale kolmes osas altkäemaksu summas 300 000 krooni. Kohtu hinnagul oli Jegorovi eesmärk saada enda valdusesse kaks vihikut, flopiketas ja arvuti, enne kui maksuametnikud nende sisu kontrollima hakkavad. Esemed võeti ära maksuameti poolt väärteoasja raames OÜ TRC Tubakas ruumes teostatud läbiotsimise käigus ja kajastasid OÜ võimalikke maksusüütegusid.

Lisaks süüdistati Jegorovit selles, et ta 12. mail, kohtudes maksuameti töötajaga, muutis flopiketta kasutuskõlbmatuks, mis on karistusseadustiku järgi kvalifitseeritav kui süütegu ehk tõendi kunstlik loomine.