Nõukogu konservatiivide rühma poolt esitatud ettepanek kõneluste alustamisest lükati tagasi 38 vastu- ja 17 poolthäälega.

Ettepaneku vastased väitsid, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole ise esitanud palvet saada Põhjamaade nõukogu liikmeks ning kolme Balti riigi vastuvõtmine oleks sedavõrd suur muudatus, et see teeks Põhjamaade nõukogu praegusele tegevusvormile lõpu.

Konservatiivid kaitsesid oma ettepanekut väitega, et ainult nõukogu täisliikme staatus saaks muuta Balti riigid võrdväärseks Põhjamaadega.