Pärnu jõe Sindi paisule hüdroelektrijaama rajada sooviva AS-i Raju ja riigi vahelises aastaid kestnud vaidluses paistab nüüd lahendus, sest keskkonnaamet kavatseb keelduda ettevõttele vee erikasutusluba andmast. Seetõttu on paisu omanikul kohustus see lammutada. Raju taotles vee erikasutusluba Pärnu jõe paisutamiseks, elektrienergia tootmiseks, kalatee rajamiseks ja kalatrepi rekonstrueerimiseks.

Keskkonnaametis valminud eelnõu järgi luba ei anta. Ent keeldumisotsuse eelnõus viidatakse ka veeseadusele, mille järgi on paisu omanik vee erikasutusloa mittesaamisel kohustatud selle likvideerima. Pais on keskkonnaorganisatsioonidele pinnuks silmas, sest kalad ei pääse valesti ehitatud kalatrepi tõttu Pärnu jõe ülemjooksule ega lisajõgedesse. AS-il Raju on omapoolsete ettepanekute tegemiseks aega kaks nädalat. „See, et eelnõu ei saa otsuseks, on vähetõenäoline,” sõnas aga keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja Sulev Vare. Tema sõnul peaks otsus olema tehtud aprilli keskpaigaks.

Loe edasi, mida arvab Andres Õis paisu müümisest.

Avalehele
66 Kommentaari
Loe veel: