Kuu aja eest kaitses Maiki Udam Tallinna ülikoolis doktoritööd „Riigi, turu ja akadeemilise kogukonna ootused kõrgkoolidele: väljakutse institutsionaalsele välishindamisele. Eesti näide”. Foto: Ilmar Saabas

Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri arendusjuht Maiki Udam intervjueeris oma doktoritöö jaoks tööandjaid, üliõpilasi, õppejõude, rektoreid, gümnasiste ja ministeeriumide esindajaid ning uuris neilt, milliste kriteeriumite alusel võiks head ülikooli keskpärasest eristada.

Vastustest selgus üllatav tõsiasi, et osapoolte arvamused lähevad täiesti lahku. „Riigi jaoks on tähtis see, et ülikooli jätkusuutlikkus viie või kümne aasta lõikes oleks tagatud. Tööandjad ja gümnasistid, kes on turu esindajad, lähtuvad ülikoolide hindamisel lõpetajate edukusest ja akadeemikud tähtsustavad seda, mis ülikooli seinte vahel toimub,” rääkis Udam.

Loe edasi, kas Tartu ülikool ja haridusministeerium on Udami järeldustega nõus ja kuidas kommenteerivad kõrgkoolide kvaliteedi küsimust ettevõtja ja üliõpilane. 

« Avalehele 10 Kommentaari