Eesti Rahva Muuseumi uue hoone makett. Ekspertide arvates pole selle ehitamisel majanduslikku perspektiivi. Kristo Nurmis

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamiseks vajaliku raha hankimist nõustav Luxembourgi eksperdigrupp annab oma lõppraportis hävitava hinnangu plaanile ehitada ligi 64 miljonit eurot maksev suurejooneline hoone niivõrd kõrvalisse kohta nagu Tartu äärelinn. Eksperdid soovitavad tervelt kahekümne viiel leheküljel Eesti riigil veel kord mõelda, kas meil ikka on raha hoone ehitamiseks paika, mis vajab ainuüksi keskkonnareostuse kõrvaldamiseks suurinvesteeringuid, ja piirkonda, kus pole niivõrd palju külastajaid, nagu prognoosivad muuseumiehitajad. Seepärast soovitatakse Eesti riigil ehitada uus muuseumihoone esialgu poole väiksemana ja alles siis, kui muuseum tööle hakkab ja külastajate arv on piisav, võiks ehitada valmis ka ülejäänud osa. ERM-i uue maja ehituse sihtasutuse juhatuse liige Peeter Mauer ütles, et välisekspertide kriitika on konstruktiivne, ent paljud hirmud tulenevad kohalike olude mittetundmisest. „Näiteks see maja pole etapiviisiliselt ehitatav, see on lihtsalt nii projekteeritud,” lisas Mauer. Pealegi on Tartu valitud Maueri sõnul asukohaks teadlikult ning Eestis on traditsiooniks sõita näiteks kooliekskursioonile ja külastada selle käigus ka muuseumi Tartus.

Kõrgelt hinnatud nõustajad

Kuigi Eesti poliitikud ja muuseumiehitajad võivad pareerida, et võõramaalaste kriitika ei arvesta kohalikke olusid, on ekspertide puhul tegemist väga kõrgetasemeliste ja kvalifitseeritud nõuandjatega, kes on mitut puhku ka nimelt ERM-i projektiga seoses siin käinud. Lühendi JASPERS taga olevate inimeste rolliks on aidata kirjutada kokku keerukate ja palju EL-i tõukefondide raha nõudvate projektitaotluste dokumente. Neil on väga pikk sellealane kogemus ja Euroopa Komisjon, kes langetab raha eraldamise lõppotsuse, arvestab JASPERS-i tähelepanekuid, olgu negatiivseid või positiivseid, väga tõsiselt. Üldjuhul on JASPERS-i raportid vaoshoitud ja ka halbu asju üritatakse öelda läbi lillede. ERM-i projekti kritiseeritakse aga otse ja keerutamata. Näiteks öeldakse jaanuari keskpaigas valminud lõppraportis, et Eesti Rahva Muuseum on muuseumikülastajate tulevased arvud laest võtnud. „Muuseumikülastajate tulevased arvud põhinevad arvamustel ja muuseumi enda eesmärkidel, aga mitte turuanalüüsil või -ülevaadetel,” seisab seal must valgel.

Eesti Rahva Muuseum on prognoosinud uue maja külastajate arvuks 175 000 külastajat aastas. Nendest 145 000 oleksid Eestist, 30 000 välismaalt. Eksperdid leiavad, et isegi kui muuseumi piletid oleksid odavad, on muuseumikülastajate jaoks peale piletihinna oluline ka sõidukaugus. „Tavapäraselt jääb muuseumi põhiturg ühe tunni tee kaugusele. Arvestades, et Tallinnast Tartusse sõitmine võtab kaks ja pool tundi, võib see hoida eemal potentsiaalseid külastajaid võrreldes alternatiiviga, kus muuseum asuks pealinnas,” kirjutatakse aruandes. Kui 145 000 kodumaise külastaja puhul suudavad eksperdid enda sõnul veel kuidagi aru saada, et selline mass on mingil moel saavutatav, siis välismaiste külastajate arvu peetakse selgelt blufiks. „See moodustaks 43% Tartu piirkonnas terve 2008. aasta jooksul ööbinud turistide arvust. Arvestades, et muuseum on spetsialiseerunud etnograafiale, on üldiselt optimistlik ennustada, et sellest saab välisturistidele suur atraktsioon,” leiavad eksperdid.

Kui uskuda eksperte, on kõik uue hoone ehitamise hädad saanud alguse sellest, et muuseum otsustati Tartusse ehitada tasuvust analüüsimata. „JASPERS on osutanud, et sobiv asukoht Tallinnas oleks ilmne, arvestades, et tegemist on pealinna ja suurima elanikkonnaga linnaga. Tasub aga mainida, et valitsus langetas otsuse Tartu kasuks enne, kui mingi tasuvusanalüüs oli tehtud. Tasub mainida, et vähemalt tasuvuse eelanalüüs oleks võinud olla kasuks enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist, kuivõrd see oleks võinud viia teistsuguste järeldusteni nii asukoha kui ka muuseumi suuruse kohta, mis praeguse projekti puhul ei pruugi olla optimaalsed.” Kokkuvõtteks soovitavad eksperdid, et muuseumi kavandatav suurus vajaks kärpimist ja esimese hooga võiks vähendada majja plaanitavate hoidlate vajadust. „Esimeses osas tuleks kontsentreeruda vähendatud mahu­ga maja püstitamisele tagades kulude ja ruumi efektiivsuse,” märgitakse raportis.

Kultuuriminister: saadame rahataotluse ära

•• Valitsus peab lähinädalail otsustama, kas riskida ja minna Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamiseks vajalike miljonite pärast Brüsselisse Euroo­pa Komisjoni jutule või võtta aeg maha ja muuta projekti.

•• Kultuuriminister Laine Jänese sõnul ei ole väliseksperdid andnud hävitavat hinnangut ja selle dokumendi põhjal saab jätkata tööd raha saamiseks. „Nad on juhtinud tähelepanu küsimustele, mida saab kaugelt vaadates esitada. Valitsus on igatahes üheselt kinnitanud, et uus hoone ehitatakse,” lausus ta.

•• Ministri sõnul peaks rahandusminister paari lähema nädala jooksul saama enda kätte kõik vajalikud paberid, et esitada Brüsselile raha saamiseks vajalikud dokumendid. Brüsselis kulub komisjonil kaks-kolm kuud otsustamiseks ja Jänese sõnul võiks juba kohe näiteks ehitushanke välja kuulutada.

•• „Me jääme praeguse projekti ja praeguse asukoha juurde. Me liigume ka ühes tervikus, sest seda maja ei saa jupitada,” ütles Jänes.

•• Regionaalminister Siim Valmar Kiisler märkis, et JASPERS teeb oma nõustamistööd rahataotleja huvides, et projekt saaks võimalikult hea. „Mina suhtun nende kriitikasse ääretult tõsiselt ja soovitan seda teha ka kultuuriministril, sest nende arvamus on määrava tähtsusega euroraha saamiseks,” sõnas ta.