Pärast möödunud nädalal puhkenud IRL-i poliitikute elamislubade vahendamise skandaali peab politsei kodakondsus- ja migratsiooniosakond läbi vaatama kõik ettevõtluseks antud elamisload. Aega on asutusel selleks tuleva nädala lõpuni. Samal ajal peavad tipp-poliitikud elamislubade küsimuses ühel või teisel moel teemaga jätkamist kas või erikomisjoni tasandil ülimalt oluliseks. Riigikogu esimees Ene Ergma ei pidanud ühendkomisjoni moodustamist vajalikuks, viidates, et juba praegu koguvad riigikogu fraktsioonid ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon informatsiooni kerkinud küsimuses. Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele viidates ütles aga Ergma, et kui riigikogu fraktsioonid soovivad, siis on võimalus uurimiskomisjoni moodustamiseks. Riigikogu IRL-i fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu viitas, et parlamendi ja ekspertide segakomisjoni moodustamist võimude lahususe printsiip ette ei näe, kuid IRL peab vajalikuks elamislubade juhtumi põhjalikku uurimist ja kõigi uurimistulemuste avalikustamist. „Selleks on tarvilik moodustada sõltumatu ekspertkomisjon, kuhu peaksid kuuluma põhiseaduslike institutsioonide esindajad. Näiteks nagu riigikontrolli ja õiguskantsleri esindajad,” leidis Reinsalu. „Soovime antud juhtumi põhjalikku uurimist ning peame sellise komisjoni moodustamist otstarbekaks. Eelkõige on see vajalik, et anda juhtunule õiguslik hinnang,” ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson leidis, et praeguses situatsioonis on komisjoni moodustamine vägagi põhjendatud, tagamaks elamislubade skeemi põhjaliku ja erapooletu uurimise.
Avalehele
29 Kommentaari
Loe veel: