.
 Kui klient vahetas elektrituru avanedes elektrimüüjat, näiteks Eesti Energia Elektrumi vastu, siis   tema võrgufirma on ikka sama, suuremas osas Eestis Eesti Energia ehk tema võrguettevõtja Elektrilevi. Kuna Elektrilevi kliente teenindab endiselt Eesti Energia klienditeenistus, saavad inimesed näite esitada ikka nii Elektrilevi kodulehel oleva e-teeninduse kui ka Eesti Energia varasemate näidukanalite kaudu, näiteks lühisõnumiga või näidutelefonile helistades.

Kui klient on saatnud näidu võrgufirmale, edastab see näidu omakorda Eleringi andmelattu ehk elektrituru infosüsteemi. Andmelao kaudu jõuab näit elektrimüüja, näiteks Elektrumini. Klient aga esitab näidu ühe korra.

Avalehele
9 Kommentaari
Loe veel: