Agnes Filippov töötab Püünsi kooli tugikeskuses eripedagoogina, samuti õpetab ta eesti keelt ja matemaatikat. Foto: Vallo Kruuser

Kohalikel omavalitsustel on kohustus tagada erivajadustega lastele lasteaiakohad ning vajalikud tugiteenused, seda tugipersonali, erinevate teraapiate või logopeedilise abi näol. Paraku ei ole väikestel omavalitsustel selleks raha ega vajalikku teadmistepagasit, nentis Püünsi kooli tugikeskuse eripedagoog Agnes Filippov, kes kaitses eelmisel aastal Tallinna ülikoolis magistritöö „Erivajadustega laste juurdepääs alusharidusele”.

Ta rõhutas, et omavalitsusi ei saa selles ka süüdistada, kuna väikestes paikades võivad puududa vajalikud inimesed või rahastus, samuti varasem kogemus erivajadustega lastega. Üheks lahenduseks oleks kohustuste jaotamine riigi ja omavalitsuste vahel.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Pille Vaiksaar ütles, et iga laps on eriline ja tema vajadust erisuguse õppe või tugispetsialistide järele näeb eeskätt omavalitsus. Nii ongi loomulik, et kohalik omavalitsus rakendab tugispetsialistid tööle.

Võiks koostööd teha

Kui kergemate juhtumite korral saavad väikesed omavalitsused hakkama, siis tõsisemate erivajadustega lastele oleks mõistlik luua lasteaed ja kool või nõustamis- ja hoiuteenus mitme omavalitsuse peale kokku, soovitas Vaiksaar. Ta nentis, et riik võiks kohalikele omavalitsustele appi tulla just raske ja sügava puudega laste õpetamisel.

Avalehele
13 Kommentaari
Loe veel: