ERR peab püüdma olla teistest kraad kangem, kraad kvaliteetsem, kraad rikkalikum, leiab juhatuse esimees Margus Allikmaa. (Foto: Vallo Kruuser)

Intervjuud ERRi nõukogu esimehe Agu Uudelepaga näeb siit!

Eile kogunes esimest korda täiesti uues koosseisus rahvusringhäälingu nõukogu, kes pärast nõukogu esimehe valimist kaalus ka nelja juhatuse liikme kandidatuuri. Nüüd tuleb nõukogu poliitikutest liikmetel päevakorda aga seaduse muutmine, sest praegu peab ringhäälinguseaduse järgi ERR-i juhatuses olema viis liiget.

Alles aprillis uueks viieaastaseks ametiajaks valitud juhatuse esimees Margus Allikmaa otsustas esitada senise nelja juhatuse liikme hulgast kolme kandidatuuri uuesti, jättes välja vaid Tiina Kaalepi. Seega jätkaksid Allikmaa käe all ERR-i tüürimist Hanno Tomberg, Joel Sarv ja Jaak Raie.

Kuigi paljude poliitikute hinnangul on seadusesäte, mis ütleb, et „juhatusse kuuluvad juhatuse esimees ja neli juhatuse liiget” liiga jäik ning võiks põhimõtteliselt anda võimaluse komplekteerida „kuni” viieliikmelise juhatuse vastavalt vajadusele, on seadusemuudatus alati omade riskidega. Kui seadus muutmiseks nii-öelda avada, võib see aga tekitada poliitikutes kiusatuse muuta ka veel muid sätteid.

Nõukogu esimeheks valitud Agu Uudelepa sõnul tekitas juhatuse liikmete arv tõepoolest diskussiooni, kas seadust tuleks muuta või mitte. „Ma ei näinud selles arutelus koalitsiooni ja opositsiooni vahet, arutleti, arvestades ERR-i vajadusi,” selgitas ta.

Uudelepp ise arvas, et tema esimeheks valimise põhjuseks on vana tava valida esimeheks spetsialist, mitte parlamendipoliitik, aga ka tema praktiline kogemus ERR-is töötamisel (seitsmeaastane Eesti Raadios töötamise staaž), mis koos teoreetilise taustaga (õppejõuna ja kommunikatsiooniteadlasena töötamine) tema kasuks rääkisid.
ERR-i nõukogusse kuulub kaheksa liiget. Neli valdkonna asjatundjat, kes vahetuvad iga viie aasta tagant, ja neli poliitikut, kes vahetuvad iga nelja aasta tagant.