Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt ----

Trüki- ja online-lugude seast parimaks tunnistatud Kärt Anvelti artikkel “Tööklubid annavad töötuks jäänuile uut lootust” kirjeldas Eesti vaimse tervise ühingu tegevust. Žürii tõstis võidutöö puhul esile, et raskuste kirjeldamise kõrval oli pakutud ka väljapääsu olukorrast. Auhinda vastu võtnud Kärt Anvelt omakorda tänas Eesti vaimse tervise ühingu psühholoog Svetlana Varjunit, kelle tubli tegevus loo üldse võimalikuks tegi.

Tele- ja raadiolugude arvestuses tõsteti esile Eesti Rahvusringhäälingu Brüsseli korrespondent Kadri Kuke "Välisilmale" tehtud reportaaž Belgia immigrantide koolist. Põhjalik lugu keskendus multikultuurse ühiskonna väljakutsetele ja analüüsis seda, mida teha, et teatud etnilised grupid ei tunneks end juba koolis sotsiaalselt tõrjutuna. Auhinnaga soovis žürii tähelepanu juhtida ka Kadri Kuke tublile tööle Brüsselis tervikuna.

Kokku laekus võistlusele 32 nõuetekohast lugu, nende seast selgitas parimad välja žürii koosseisus Mart Raudsaar (Eesti Ajalehtede Liit), Lagle Parek (Caritas), Eha Lannes (Sotsiaalministeerium), Erkki Bahovski (Euroopa Komisjoni esindus Eestis) ning Andrus Saar ja Riina Vändre, kes mõlemad on Euroopa aasta hea tahte saadikud Eestis.

Võiduga kaasnes auhind 800 euro väärtuses. Mõlemad lood konkureerivad edasi üle-euroopalisel tasandil, mille tulemused kuulutatakse välja 17. detsembril Brüsselis.