Eesti vaesusevastase võrgustiku eestvedaja Kärt Mere võitleb miinimumsissetuleku tõusu eest. Foto: Vallo Kruuser
Euroopa Parlament võttis juba 2010. aastal vastu resolutsiooni luua kogu Euroopas ühtsetel põhimõtetel miinimumsissetuleku alampiir. Parlamendi hinnangul peaks liikmesriikides miinimumsissetuleku tase olema vähemalt 60% riigi keskmisest mediaansissetulekust. Reaalne sissetulek riigiti erineks, ent selle põhimõte oleks sama kogu Euroopas. 2011. aastal andis parlament ülesande üle Euroopa Komisjonile.
« Avalehele 75 Kommentaari