Terje Lepp

Täna ühines TÜ Eesti Geenivaramuga 20 000. geenidoonor, teatas geenivaramu pressiesindaja Päevaleht Online'ile.

Ühest küljest on tegemist vaid viiendikuga seatud eesmärgist, teisest küljest on see aga juba tervelt 20 000 eestimaalast, kes on otsustanud oma andmed Eesti Geenivaramusse jätta.

Tänu nendele inimestele on Eesti Geenivaramu näol tänaseks tegemist ühe täiesti arvestatava suuruse ja tähtsusega biopangaga.

Eesti Geenivaramu eesmärk on Eesti rahva geeni-, tervise- ja sugupuuandmete kogumine. Hetkel ollakse veel aktiivses andmekogumisjärgus, mis kestab 2010. aasta lõpuni.

Siis saavad alata suuremamahulised uurimusprojektid, mis annavad teadlastele tööd veel paljudeks aastateks ja aitavad välja selgitada nii erinevaid haigusriske, kui ka haiguste eest kaitsvaid geenivariante.

Juba praegu on TÜ Eesti Geenivaramu väljastanud andmeid kümnekonna uurimistöö jaoks ja valminud on üle 1000 geenikaardi.